Bedrijfsplan

Bedrijfsplan BV

Hoe schrijf ik een bedrijfsplan voor een BV? In principe is het schrijven van een bedrijfsplan voor een BV niet anders dan het schrijven van een bedrijfsplan voor een eenmanszaak of VOF. In het bedrijfsplan komen dezelfde aspecten aan bod. Toch zijn er een paar verschillen. De bedrijfsstructuur van een BV is vaak complexer. Zo staat er boven een BV als werkmaatschappij een Holding. De Holding ontvangt van de BV in dat geval een Management Fee en de ondernemer (bij BV's spreek je dan van een DGA- Directeur GrootAandeelhouder) wordt dan vanuit de Holding verloond. Daarnaast is de aansprakelijkheid in een BV anders geregeld. Een BV is een rechtspersoon op zich. Hierdoor ben je als DGA in prive beter beschermd in geval van aansprakelijkheid.

Wat moet er in het bedrijfsplan

1. Een bedrijfsplan begin je met een beschrijving van je plannen. Neem daar ook een beschrijving van de markt omstandigheden in mee. Is het opkomende markt? Heeft de branche het op het moment zwaar of gaat het juist erg goed? Wat voor kansen zie je voor je eigen beschrijfsmodel enzovoort....
2. De volgende stap in het bedrijfsplan is een beschrijving van de ondernemer. Lezers van je bedrijfsplan wil je overtuigen van je goede ideeen. De lezer moet vertrouwen krijgen in de plannen. Een belangrijk aspect daarvan is het vertrouwen in de ondernemer. Wat zijn je sterke punten? Zijn er zaken die je gaat uitbesteden omdat je daar zelf minder goed in bent? Of zoek je wellicht een zakenpartner? Wat is je achtergrond wat betreft ervaring en opleiding?
3. Daarna is het tijd voor het financiele plaatje. Neem een prognose op in het bedrijfsplan. Het liefst een realistische meerjaren prognose zodat de lezer kan zien wat je doelstellingen zijn en wat de verdiencapaciteit is. Hou hierbij rekening met de marktomstandigheden. Een prognose met een jaarlijkse groei voor een sector die in zwaar weer verkeert, is niet erg realistisch. Verwacht je wel degelijk een groei. Motiveer dit dan uitvoerig.
4. Hou bij de uitwerking van de financien rekening met de solvabiliteit en dekkingsgraad bij een eventuele lening. Banken of andere kapitaalverstrekkers zijn uitermate geinteresseerd in deze gegevens.