Bedrijfsplan

Bedrijfsplan Stichting

Een bedrijfsplan voor een Stichting wijkt net iets af van andere bedrijfsplannen of ondernemingsplannen. Verenigingen en stichtingen hebben in plaats van een ondernemer of DGA een bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de club. Daarnaast hebben verenigingen en stichtingen meestal geen winstoogmerk.

Bedrijfsplan schrijven stichting

Net als bij andere bedrijfsplannen start je een bedrijfsplan voor een stichting met een beschrijving van de plannen of doelen. In plaats van ondernemers beschrijf je de bestuursleden. Ervaring en motivatie wekken vertrouwen en kunnen dan ook het beste worden beschreven in het bedrijfsplan. Mocht je financiering nodig hebben voor de stichting motiveer de financieringsbehoefte dan uitvoerig en besteed aandacht aan de resultaten rekening. Waaruit bestaan de inkomsten van de stichting; giften, subsidie etc. Wanneer kan de lening worden terugbetaald? Stel dat de lening niet kan worden terugbetaald, kan de stichting dan een beroep doen op een instantie die garant staat? Uiteraard zijn dit vragen die niet aan de orde zijn als er geen sprake is van een financiering. De meeste verenigingen en stichtingen stellen echter geen bedrijfsplan op als er geen sprake is van een financieringsvraagstuk.