Bedrijfsplan

Bedrijfsplan VOF

Is een bedrijfsplan voor een VOF heel anders dan een bedrijfsplan voor een BV of eenmanszaak? Dat valt eigenlijk wel mee. In essentie gaat het bij elk bedrijfsplan om een beschrijving van de onderneming, strategie met betrekking tot het betreden van de markt en eenoverzicht van het te verwachten resultaat. Een bedrijfsplan voor een VOF is hierin niet anders. Bij een bedrijfsplan voor een VOF kan het beste extra aandacht worden geschonken aan het beschrijven van de bedrijfsstructuur. Hoe verhouden de vennoten zich en wat is de taakverdeling. Ook bij de financien is het verstandig op papier te zetten hoe de winst wordt verdeeld.

Wat moet er in het bedrijfsplan VOF

-In een bedrijfsplan moet je in elk geval helder verwoorden wat de plannen zijn. Wat voor onderneming wil je starten en vooral waarom. Beschrijf de marktomstandigheden en de kansen die je ziet voor jou onderneming. Wees hierbij realistisch.
-Schrijf je een bedrijfsplan voor geldschieters? Vertel dan over je eigen drijfveren en die van de andere vennoten. Wie ben je? Wat heb je hiervoor gedaan qua werk en studie? Geldschieters moeten vertrouwen krijgen in de ondernemers. Een beschrijving van ervaring en opleiding kan hiervoor zorgen. Besteed ook aandacht aan de constructie van de VOF. Wie zijn de vennoten? Wat is de taakverdeling en wat is er over de verdeling van de winst afgesproken. Hou er rekening mee dat bij een VOF alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.
-Uiteraard moet je een bedrijfsplan financieel goed onderbouwen. Wat verwacht je qua omzet? Wat zijn de kosten? Is de omzet realistisch? Is het resultaat voldoende om de bank of andere geldschieters rente en aflossing te betalen? Blijft er onder aan de streep voldoende over voor de vennoten om van te leven? Zijn de vennoten afhankelijk van het resultaat om rond te komen?
-Hoe zit het met de solvabiliteit van de onderneming? Is de onderneming in staat om een eventuele lening terug te betalen als dat aan de orde is?
Behandel je al deze aspecten dan heb je een redelijk compleet bedrijfsplan!