Bedrijfsplan

Voorbeeld bedrijfsplan

In grote lijnen lijken alle bedrijfsplannen op elkaar. Of het nu een bedrijfsplan is voor een horeca onderneming, kapper of transportbedrijf. De essentie is hetzelfde. Hieronder laten we zien wat minimaal in een fatsoenlijk bedrijfsplan aan de orde hoort te komen.

Ingredienten voor een bedrijfsplan

Onderstaande punten komen in een bedrijfsplan aan bod. Werk de punten die voor jouw onderneming van toepassing zijn zo zorgvuldig mogelijk uit.

Presenteer het idee Maak de ideeen en plannen concreet in het bedrijfsplan. Vertel wat je idee is en hoe je het wil gaan aanpakken. Begin met de basisgegevens zoals de bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm en eventuele aandeelhouders. Beantwoord in het bedrijfsplan vragen zoals of de bestemming die je voorogen hebt met de locatie in lijn is met het bestemmingsplan. Zijn er nog vergunningen nodig e.d. Of het pand in eigendom is of het een huurpand betreft. Werk na het vermelden van de basisgegevens de ideeen zo concreet mogelijk uit in het bedrijfsplan. Wat voor soort bedrijf wil starten. Ga je een dienst of een product leveren. Hoe ben je op het idee gekomen.
Analyseer de markt Van het beschrijven je ideeen kun je een mooi bruggetje maken naar het beschrijven van de markt. Wat doet de concurrentie, wie zijn je klanten en hoe verhoudt de onderneming zich ten opzichte van de markt (is het bijv een groeimarkt). Aan de hand van kansen en bedreigingen kun je dit gedeelte vaak goed beschrijven. Dus wat werkt in je voordeel. Waarom ga je het beter doen dan de concurrenten (prijs, locatie, uniek idee, duurzaamheid etc). Maar ook een probleem zou kunnen opleveren (bijv te weinig klanten en hoe je dat risico probeert te beperken met gerichte marketing). Erkennen van bedreigingen maakt een bedrijfsplan realistisch. Zorg echter wel dat de toon positief blijft. Andere moeten immers vertrouwen in het bedrijfsplan krijgen.
Persoonlijke gegevens Beschrijf in het bedrijfsplan ook wie je zelf bent en eventuele zakenpartners. Wat zijn je ervaringen en opleiding. Waarom wil je graag ondernemen en waarom acht je jezelf geschikt. Zijn er zaken waar je minder kundig in bent en waar je wellicht iemand voor inhuurt of een samenwerking mee aangaat. Wat zijn je zakelijke doelstelling en waarom. Beschrijf ook je persoonlijke situatie. Zeker bij een eenmanszaak of VOF zal een geldverstrekker hierin geinteresseerd zijn. Je bent dan immers prive aansprakelijk.
Organisatorische zaken Onder organisatorische zaken vallen dingen als het uitbesteden van administratie. Welke accountant gaat je bijstaan of heb je de kennis in huis om dat zelf te doen. Maar ook zaken als het in dienst nemen van personeel vallen onder organisatorische zaken. Met wat voor contracten gaat u werken en heeft u met een CAO te maken. Met welke verzekeringen en vergunningen krijgt u te maken en welke risico's gaat u afdekken (bedrijfsaansprakelijkheid, AOV etc.)En denk ook aan het opstellen van algemene voorwaarden waarin leveringswijze en betalingstermijnen zijn opgenomen.
Financien Last but definitely not least: het financiele plaatje. Om een volledig inzicht te krijgen werk je verschillende zaken uit in het bedrijfsplan. Allereerst zet je op papier wat de investeringbehoefte is. Welke kosten moet je maken om je bedrijf te kunnen starten. Heb je bepaalde machines nodig, of computers om je bedrijf te starten. Misschien laat je producten ergens anders fabriceren en moet je dat voorfinancieren. Ook heb je meestal met een betalingstermijn te maken. Het duurt dus even voor je over de eerste omzet kunt beschikken. Vervolgens geef je aan hoe je deze aanloopkosten gaat financieren. Beschik je over eigen middelen of heb je (deels) een geldschieter nodig? Geef aan je dit voor je ziet. Vervolgens moet je financieel onderbouwen dat je alle kosten kunt dragen. Stel een prognose op en het liefst een meerjaren prognose. Hierin geef je aan wat je aan omzet verwacht en wat de bedrijfskosten zullen zijn. Opstartkosten neem je hierin niet mee, maar wel de afschrijvingen op je activa en financieringskosten zoals rente en aflossing. Met deze berekening kijk je of de onderneming rendabel is en of het resultaat voldoende is om van te kunnen leven. Bij een BV neem je salarisvergoeding (management fee) op als kosten. Tot slot is het raadzaam om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Ondanks een goede rentabiliteit kan een onderneming toch (tijdelijk) een liquiditeits tekort hebben. Door alle inkomsten en uitgave in een bepaalde periode op papier te zetten, krijg je inzicht in de liquiditeitsbehoefte en kun je tijdig anticiperen door bijvoorbeeld voor een werkkapitaal behoefte, financiering te regelen (bijv debiteuren bevoorschotting of werkkapitaal krediet bij een bank).